Incedo™ Open FAQ

Vanliga frågor och svar

Var sitter batteriet i PULSE-nyckeln och hur ofta behöver man byta det?

PULSE-nyckeln har inga batterier. Cylindern genererar elektricitet via användning.

Finns det någon mall att använda sig av vid projektering?

Vi arbetar så hårt vi kan för att snabbt ta fram en projekteringsmall.

Var och på vilket sätt säkrar ni upp molntjänsten?

ASSA ABLOY tar säkerhet på största allvar. Vi har valt Amazon Web Services på Irland som plattform, vilket är världens mest använda plattform och en plattform som har omfattande säkerhetsmekanismer som vi använder oss av.

Vi har omfattande övervakning av systemen och genomför regelbundet säkerhetsgranskningar och tester av tredje part för att säkerställa att säkerheten är hög. Eventuella avvikelser och brister åtgärdas skyndsamt.

 

Jag är inne i fastigheten, men kan inte ta mig till dörren för att öppna för den som ringer på porttelefonen, kan jag öppna den på annat sätt?

En uppringning från porttelefonen går direkt till din mobil. Du svarar och med ett tryck på femman så låses dörren upp. Systemet har även stöd för fjärröppning via app. Hör med din fastighetsförvaltare om de ger tillgång till app med fjärröppningsfunktion.

Behöver vi byta låscylinder om en nyckel tappas bort?

Nej, med PULSE behöver du inte byta låscylinder. Accessen blockeras i systemet genom mjukvaran och alla nycklar som sedan uppdateras för med sig en blocklista där den borttappade nyckeln spärras i de cylindrar som nycklarna användas i.

Hur ofta uppdateras programvaran?

Programvaran i molnet uppdateras när nya funktioner och buggfixar görs, vilket sker kontinuerligt. Uppdatering av programvaran i lokalt installerade enheter kan styras per enhet och kan ske när det passar för varje enskild installation. Uppdateringen i sig är en enkel manöver. Kontakta din installatör för mer information.

Vad händer om Internetuppkopplingen ligger nere, kommer jag inte in genom dörren då?

Jo, det gör du. Kontrollenheter installeras lokalt på plats. Dessa kommunicerar kontinuerligt med molntjänsten, och innehåller också komplett uppdaterad information om alla accesser. Alla enheter i system, som exempelvis kortläsare, kommunicerar med en kontrollenhet, så att full funktion kan uppnås även om fastighetens Internetuppkoppling ligger nere. Notera dock att porttelefonens uppringningsfunktion och fjärröppning är beroende av fungerande uppkoppling.

Min verksamhet skall flytta till nya lokaler, måste jag köpa nya cylindrar och läsare då?

Nej, all utrustning inklusive PULSE går att montera ned och ta med till de nya lokalerna. Systemet kan sedan utökas med ytterligare utrustning baserat på behov.

Jag misstänker att någon obehörig har försökt öppna låset, kan jag kontrollera om det stämmer på något sätt?

En PULSE-cylinder kan lagra en accesslogg både för accesser som medgivits och nekats.

En tappad nyckel innebär det en massa problem?

Nej, rapportera direkt till nyckelansvarig som blockerar nyckeln i systemets mjukvara. Alla nycklar som sedan uppdateras för med sig en blocklista där den borttappade nyckeln spärras i de cylindrar som nycklarna användas i.