CLIQ® Web Manager administrerar dina nycklar

/Other/assa-se/CLIQ/CWM.admin2.PNG

CLIQ® Web Manager hjälper dig att administrera alla nycklar, oavsett anläggningens placering eller storlek. Ett användarvänligt webbgränssnitt ger en enkel administration.

e-Cylindrar kan på ett mycket smart sätt förenkla administrationen för systemägaren.

Programmering av cylindrar och nycklar med CLIQ® sker med hjälp av programvaran CLIQ® Web Manager. Systemet kan administreras av en eller flera användare samtidigt och ger en bra överblick över låssystemet, behörigheter och utdelade nycklar. CLIQ® Web Manager kräver ingen lokal installation på en dator. Programmet är Webbaserat vilket säkerställer att administratören alltid arbetar i den senaste versionen, samt att backup av databasen sker med automatik.

Det behöver heller inte installeras någon extra programvara eller tilldelas serverutrymme hos respektive företag som använder CLIQ® Remote. CLIQ® Web Manager använder SSL-certifikat för att autentisera administratören.

Med en e-cylinder kan nycklar kvitteras helt digitalt och loggfiler kan begäras in i händelse av en säkerhetsrevision.

Gå till administratörsida för CLIQ® Web Manager.

Vill du veta mer om hur CLIQ® Remote passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar, där ger vi även exempel på hur en lösning kan se ut verkligheten.

CLIQ® Web Manager Log-in

Logga in för att administrera ditt CLIQ® system

Logga in

Produkter

I produktdatabasen finns ASSA CLIQ® Remote-produkter

Se produkter