SOS Smart Passage

Så hjälper CLIQ® Remote SOS Alarm och räddningstjänsten

SOS Smart Passage är ett pilotprojekt där CLIQ® Remote hjälper räddningstjänsten att förkorta inställelsetiderna och nyckelhanteringen för sina automatlarmskunder.

Istället för att åka fram och tillbaka till brandstationen och hämta nycklar för rätt objekt - hanteras beörigheter till objekten digitalt och distribueras av SOS Alarm när larmet skickas ut från larmcentralen. Det sparar både resurser för räddingstjänsten och inställelsetiden blir kortare.

ASSA ABLOY i Sverige har genomfört ett  unikt pilotprojekt med säkerhetsleverantören SOS Alarm för att digitalisera nyckelhanteringen vid olika typer av larm. Samarbetet innebär en innovativ utveckling av alarmeringsfunktionen där SOS Alarm kan förse utryckningspersonal med rätt behörighet vid larm, för snabbare och säkrare inpassering.

– Genom samarbetet med ASSA ABLOY kan vi skapa tidsvinster vid utryckningar och säkra tillträde till alla fastigheter som ansluter sig till tekniklösningen. Lösningen SOS Smart Passage fungerar med kundens befintliga passagesystem, vilket gör den framtidssäker och därmed ekonomiskt rationell. Att den kostsamma och tidskrävande nyckelhanteringen försvinner, både för kund och utryckningspersonal innebär ett efterlängtat skifte, säger Ylva Ekmark affärschef på SOS Alarm.

– Vi har skapat en lösning med CLIQ® Remote-nycklar som enkelt går att installera i alla fastigheter utan stora investeringar eller ombyggnationer. I huvudsak räcker det med en mindre engångsinvestering för inpassering vid ytterdörr eller övriga dörrar. Det gör vår gemensamma lösning ekonomiskt och miljömässigt hållbar och minskar samhällets kostnader totalt sett, säger Peter Kazinczy, VD ASSA AB.

SOS Smart Passage har testats under våren 2018 för automatiska brandlarm.

Vill du veta mer om lösningen och projektet?