Här passar CLIQ® Remote

/global/scaled/5472x2381x0x694x1000x435/Other-ASSA-SE-for-foretaget-Bilder-cliq-remote-2.jpg

Med CLIQ® Remote kan du alltid uppdatera nycklarnas behörighet och göra snabba förändringar i tillträdet till olika dörrar. Speciellt lämpligt vid geografiskt spridda byggnader.

En byggnad ska vanligtvis ha ett starkt skalskydd vilket passar perfekt för cylindrar med CLIQ®. Andra lämpliga platser är till exempel IT-rum, utvecklingsavdelning och dörrar där du vill ha en kontrollerad passage. CLIQ® Remote är speciellt lämplig vid geografiskt spridda byggnader där tillträdet ska kunna delas ut och begränsas, t ex transformatorstationer och teknikbodar. Sätt gärna en cylinder med CLIQ®-teknologi i ett hänglås.

Vad gör CLIQ® Remote så väl lämpat?

Friheten att sköta administrativa uppgifter var och när som helst

CLIQ® Remote programvara ger flexibel passer- och nyckelhantering - rätt person (medarbetare, konsulter och servicepersonal) på rätt plats, vid rätt tid.

Flexibel hantering av behörigheter och scheman

Flexibel hantering av behörigheter och scheman för nycklar, cylindrar och användare.

Minskad kostnad med trådlös installation

Minskade driftkostnader tack vare enkel, trådlös installation av låscylindrarna. Strömförsörjning sker via batteri i nyckeln.

Certifierat enligt svenska krav

Systemets enheter är certifierade för att uppfylla kraven i SSF3522 och EN15684

Robusta och pålitliga lås

Utformade särskilt för att skydda kritisk infrastruktur och högsäkerhetsanläggningar – lösningar för dörrar, skåp, hissar, maskiner, grindar och bommar. Finns is skyddsklass 3-5.

Lösningar för avlägset belägen egendom och utrustning

Egendom och utrustning på avlägsna platser skyddas enkelt med samma CLIQ® Remote-systemet, med full loggkapacitet och passerkontroll på trådlösa säkerhetsprodukter.

Minskar risken för borttappade nycklar

Förbättrad säkerhet tack vare flexibel hantering av passering och nycklar, dvs. rätt behörighet för personal (medarbetare, konsulter och servicepersonal) på rätt plats, vid rätt tid – minimerar risker som följer med borttappade nycklar. Försvunna nycklarna kan raderas i systemet.

Stöd för arbetsflöden och loggar

Fullständiga loggar tillgängliga från nycklar och låsprodukter.

Hur fungerar CLIQ® Remote?

Läs om hur CLIQ® kan hjälpa din organisation 

Så funkar CLIQ® Remote

Produkter

I produktdatabasen finns ASSA CLIQ® Remote-produkter

Se produkter

Vill du veta mer om hur CLIQ® Remote passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. Du kan också läsa bland våra referenser, där ger vi exempel på hur en lösning kan se ut i din vardag eller kontakta oss nedan

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!