Vanliga frågor om CLIQ®-teknologi

Vad är CLIQ®-teknologi?

CLIQ®-teknologi är en funktion som kompletterar ett mekaniskt låssystem med elektroniska nycklar och låscylindrar. I en CLIQ®-låscylinder finns både en mekanisk och en elektronisk låsmekanism. En CLIQ®-låscylinder behöver aldrig anslutas till elnätet.

Vad är CLIQ® Remote?

CLIQ® Remote är en funktion som ger ytterligare möjligheter att arbeta med behörigheter via en webbläsare. Detta betyder full flexibilitet för administratören som också kan använda automatisk säkerhetskopiering och helt undvika risken att arbeta i gamla versioner.

Webbprogramvaran kallas CLIQ® Web Manager. ASSA uppdaterar och underhåller mjukvaran från sina servrar och kunden betalar en årlig avgift för att använda systemet.

Hur fungerar CLIQ®-teknologin?

Med CLIQ®-teknologi integrerad i iditt låssystem finns det flera krav som måste uppfyllas för att en nyckel ska låsa upp cylindern. Nyckelns mekaniska låsmekanism måste matcha låscylindern, den elektroniska koden i nyckeln måste ha godkänts av låscylindern. Den sista parametern är att nyckeln måste göras aktiv i den webbaserade programvaran. Administratören anger var och när en nyckel skall aktiveras.

Hur säker är CLIQ®-teknologin?

Låssystem med CLIQ®-teknologi står för högsta säkerhet. Låssystemet bygger på en mekanisk plattform från ASSA (dp eller Triton), som enligt EN 1303:2005 och F&C godkänts i den högsta säkerhetsnivån. All kommunikation mellan nyckel och cylindern är krypterade enligt gällande normer.

Vilka material och utseenden finns det?

Låscylindrar finns även i olika utföranden: mässing, krom och rostfritt. Detta betyder att de kan användas i moderna och gammaldags miljöer.

Vilka fördelar får du med CLIQ®-teknologi?

Om en nyckel försvinner eller inte återlämnas kan den enkelt spärras i systemet. Med CLIQ®-teknologi är det möjligt att ta bort behörigheten direkt. Du behöver inte byta lås eller köpa nya nycklar. Med CLIQ®-teknologi får du en logg över händelser från nycklar och cylindrar som i ett konventionellt passersystem.

Vanliga frågor om CLIQ cylindrar

Hur många händelser lagras?

Varje låscylinder lagrar de senaste 1000 händelserna. Den tar sedan bort den äldsta och fyller på allt eftersom.

Är det elektroniska stiftet styrt av en solenoid eller en motor?

Styrmekanismen är faktiskt en mycket liten motor, bilder finns av en demonterad cylinder för att visa hur det fungerar.

Är låscylindern känslig för elektrostatiska urladdningar?

Låsen testades av DELTA Development Technology AB för magnetiska och elektromagnetiska attacker och passerade alla tester. Mer information finns på begäran.

Hur lång tid håller batteriet i cylindern?

Låscylindrar med CLIQ®-teknologi inte något inbyggt batteri. Strömförsörjningen kommer från nyckeln.

Hur tar jag hand om en cylinder med CLIQ®-teknologi?

Cylindrar med CLIQ®-teknologi smörjs med original ASSA låssprej, se ASSA underhållsmanual. Det finns inget extra underhåll av cylindrar med CLIQ®-teknologi.

Hur stor är cylinderns minne?

200 nyckelgrupper, varje nyckelgrupp kan innehålla 65 000 enskilda unika nyckelkombinationer. Detta ger upp till 13 miljoner unika möjliga nyckelkombinationer i en cylinder och den kan behålla en svart lista över 3 000 nycklar som är blockerade.

Vanliga frågor om CLIQ nycklar

Vilket batteri sitter i nyckeln?

I nyckeln sitter ett CR2025 batteri.

När uppdateras tiden inne i nyckeln?

Tiden synkroniseras när nyckeln sätts in i en CLIQ® Wall PD eller en CLIQ®-terminal.

Hur ofta byts batteri i nyckeln?

När batteriet i nyckeln är använt cirka 20 000 timmar eller vartannat år. Det finns inget batteri i cylindern. Cylindern får den nödvändiga strömmen från nyckeln när du öppnar eller låser.

Vad är en förfallen nyckel?

En förfallen nyckel är en utdelad nyckel som inte lämnats tillbaka i den tid/datum som anges i programmet. Alternativet finns där för att varna en administratör om att en nyckel inte har återlämnats i tid.

Vad händer om en nyckel försvinner?

Alla nycklar har en förutbestämd giltighet, den kan vara t ex 1 år från utlämningsdatum. Som komplement till detta kan nyckeln vara aktiv i ett givet antal timmar, efter den tiden måste nyckelns behörighet förnyas. Om dörren behöver säkras innan tiden i nyckeln löpt ut så kan administratören fysiskt gå ut till den berörda cylindern och spärra vald nyckel genom att ladda över information från en Masternyckel.

Hur har jag kontroll över nycklarna?

Nycklar styrs av CLIQ® Web Manager-programmet som används för att hantera den gemensamma nyckeln och nycklar med CLIQ® låscylinder.

Vanliga frågor om IT-säkerhet och krav

Vad är en Wall PD?

En Wall PD är en apparat som används till uppdatering av nycklar. Detta används endast om du har CLIQ® Remote-systemet. Anordningen är fast monterad. Ett exempel på en användningsplats kan vara en vägg vid utgången till avdelningen. Den styrs från det egna nätverket och har Statisk eller Dynamisk IP-adress.

Wall PDnLevereras med 7-24 volt AC/DC eller Power over Ethernet, PoE. Användare läser meddelanden via lysdioder. Se Wall PD produktblad för mer information.

Behöver Wall PD en nätverksanslutning när strömmen slås till?

Wall PDn behöver ha en nätverksanslutning när strömmen slås på, efter det ska den vara tillgängliga vid alla tidpunkter.

Kan informationen stjälas från Wall PDn av någon?

Nej, det finns ingen information som lagras i Wall PD enheten, allt lagras på en server tills rätt nyckel förs in och först därefter överförs informationen krypterat och säkert.

Vad är CLIQ® Web Manager?

Ett webbaserat verktyg för hantering av CLIQ® Remote låssystem. Det körs i Internet Explorer 8,0 ->. Se manualen för CLIQ® Web Manager för detaljerad information.

Finns det en möjlighet att ladda upp en anställds foto?

CLIQ® Web Manager pekar på en URL för att importera ett foto. Själva databasen kommer inte att innehålla en bild, men en lokal server kan användas för denna typ av tjänster för att innehålla anställdas bilder.

Finns det flera nivåer av Admin-rättigheter?

Ja, Master-huvudnyckeln kan auktorisera upp till 99 Setup nycklar med flera olika typer av admin-rättigheter. T ex dela ut nycklar, skapa åtkomstprofiler tillåta cylindrar.

Vad är funktionen under administration, underhåll?

Detta är för administratören av Setup nycklarna, och även systemunderhåll d v s uppdatera låsplanen. Vid underhåll kan inga ändringar göras med Setup nycklar, endast Setup nycklar som har fullständiga rättigheter för funktionen ”Underhåll” har tillgång till systemet.

Kan loggfilen visa om en cylinder är öppen eller stängd?

Systemet indikerar endast att en giltig/ogiltig nyckel har införts i cylindern. Systemet är inte ett passersystem i dess rätta mening.

Kan CLIQ® Web Manager hantera tidszoner?

Tiden konfigureras när systemet tas i bruk första gången, alla nycklar i systemet kommer att ha exakt samma tid även över tidszonsgränser. För att kompensera detta kan speciella scheman användas till nycklarna. Mer information finns på begäran.

Vad är Domäner i CLIQ® Web Manager?

Domäner hanterar rättigheterna hos administratörer att se varandras information i låssystemet. En administratör i Domän A ser inte loggfiler och information om användare i Domän B.

Vad händer om webbläsaren hänger sig?

Detta kan bero på att server är upptagen eller att webbläsaren behöver startas om.

Hur blir det med IT ägandeskapet?

ASSA erbjuder ett komplett SaaS kontrakt för CLIQ Web Manager tjänsten. Det kan integreras fullt ut i alla IT-miljöer. Alla uppdateringar och service styrs via ett supportavtal.

Tänk om det inte finns någon Internet-anslutning på en viss plats?

Då är den mobila uppdateringsenheten är det perfekta valet. En Mobil PD arbetar på GSM/3G/UMTS nätverket och paras ihop med en smartphone. För mer information kontakta din ASSA-representant.

Hur upphandlas CLIQ® låssystem?

I hela landet finns det cirka 30 företag som är utbildade att installera, driva och underhålla CLIQ® låssystemet.

Vill du veta mer om hur CLIQ® Remote passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. Du kan också läsa bland våra referenser, där ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och komma i kontakt med oss eller våra certifierade partners