Administrera CLIQ® i ARX

/Other/assa-se/for-foretaget/bilder/cliqremote/ARX%20-%20CLIQ.PNG

ASSA ABLOY ARX passersystem är ett väldigt mångsidigt säkerhetssystem med en stor mängd funktioner. Alltifrån larm, passerkontroll till elektroniska nycklar kan administreras i samma programvara. Utöver grundfunktionerna i ARX erbjuder CLIQ® möjlighet att utöka passersystemet till otillgängliga dörrar man normalt sett inte når, så som:

 • Hänglås
 • Serviceschakt
 • Driftutrymmen
 • Luckor
 • Bodar i terräng
 • Tele-master
 • Kasuner
 • Hangarer
 • Nyckelbrytare

För mer information, kontakta din ASSA representant.


Systemfunktioner för CLIQ® Nycklar i ARX

Smarta Nycklar

 • En nyckel med CLIQ® har inbyggd klocka och minne
 • Det gör det enkelt för administratören att styra behörigheter med scheman.
 • En nyckel med CLIQ® kan styras att fungera olika tidpunkter olika dagar.
 • En nyckel med CLIQ® kan delas ut innan den tidpunkt då den ska fungera.
 • En nyckel som inte återlämnas slutar att fungera vid utsatt tidpunkt.


Validering av nycklar ökar säkerheten vid eventuell förlust

 • Med validering förlänger användaren sina behörigheter till aktuella dörrar.
 • Nya behörigheter laddas i nyckeln per automatik när nyckeln uppdateras.
 • Risken med en borttappad nyckel minskar avsevärd med återkommande validering.


Spårbarhet och loggar

 • Spårbarhet och loggar skapar trygghet för alla användare och ansvariga
 • Samtliga upplåsningar och försök till upplåsning blir loggat i systemet.
 • Vid behov kan administratören se alla händelser i CLIQ® Web Manager

Behörighet på distans

 • Uppdatering av behörighet på distans minimerar arbete och spar tid
 • Inga nycklar eller cylindrar behöver samlas in för att göra ändringar av behörigheter.
 • All administration av behörigheter kan ske via webbaserat programvara.
 • Nyckeluppdateraren är nätverksuppkopplad och kan placeras enligt kundens önskemål.


Kombinera olika säkerhetsnivåer

 • Kombinationen mekanik och elektronik ger unik säkerhetsnivå
 • Patenterad mekanisk nyckel är grunden till all säkerhet. Elektronik stärker den ytterligare över tiden.
 • Möjligheten att kombinera cylindrar med CLIQ® för hög säkerhet och enbart mekaniska cylindrar skapar ekonomiskt fördelaktiga lösningar.