Vård och omsorg

Hemtjänstpersonal hanterar alla vårdtagares lås med en nycke tillsammans med SHARELOCK i ett fristående system där enbart hemtjänsten har behörighet. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote. Vårdtagaren och dess anhöriga använder sin befintliga nyckel precis som vanligt.