Räddningstjänst

Nu behöver du inte sätta upp väggnyckeltub till räddningstjänst. Istället kan du använda SHARELOCK med ett fristående system där enbart räddningstjänsten har behörighet. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote.