Vridbeslag ASSA ABLOY Allswing

ASSA ABLOY Allswing är en ny generation fönsterbeslag för alla typer av vridfönster.

Fönsterbeslagen utgör en viktig del i fönstrets konstruktion och funktion. Den innovativa konstruktionen hos Allswing med glidskena i bakkant, kopplande bakkantssäkring  och en integrerad öppningsbegränsare i beslaget,  ger ett fönster med hög säkerhet och mycket god  funktion.

Allswing fönsterbeslag är välanpassat för ett rationellt och kostnadseffektivt produktionsflöde. Profiluppbyggnaden minimerar antalet storlekar och ger möjlighet att ha smalare båg- och karmprofiler. Allswing passar såväl träfönster, aluminiumbeklätt träfönster, trä/aluminium fönster som pvc fönster.

Funktion
Allswing möjliggör dubbeltätning vilket ger en energisnål
fönsterlösning med lågt U-värde och förbättrad ljudreduktion.

Innovation
Allswing ger möjlighet till flera funktioner i samma profil:
Top Swing, Top Hung, Side Swing och Side Hung*. Fönsterbeslaget har dessutom samma toppglid, bågfäste och glidskena för alla glidfunktioner.

Säkerhet
Med funktioner som integrerad öppningsbegränsare med tryckknapp och bakkantssäkring, får kunden ett säkert fönster som är enkelt att använda. Vid dubbeltätning döljs spanjoletten helt mellan karm och båge och ger ett ökat inbrottsskydd

Top Swing
Fönsterbeslag för vridfönster som kan svängas runt 170°.
Top Hung
Fönsterbeslag för topphängt fönster som öppnas 60°.
Side Swing
Fönsterbeslag för sidohängt vridfönster som kan svängas runt 170°.
Side Hung
Fönstergångjärn för sidohängt fönster.
Fast
Fönsterkarmprofil är även lämplig som karm för fast fönster.