Rätt säkerhetslösning på rätt dörr

/global/scaled/6144x2673x0x313x1000x435/Other-ASSA-SE-for-foretaget-Bilder-arx-off-line-2.jpg

Hög säkerhet eller hög bekvämlighet? I ARX säkerhetssystem har du möjlighet att välja rätt lösning på rätt dörr. På så vis får du ett kostnadseffektivt system.

Ytterdörrar med krav på hög säkerhet och händelser i realtid: trådbaserade ARX online läsare med delat montage.

Ytterdörrar eller innerdörrar med t ex styrning av dörrautomatik, utan krav på hög säkerhet men behov av att kunna se händelser i realtid: trådbaserade ASSA ARX online-läsare med kompakt montage.

Innerdörrar utan krav på hög säkerhet men med behov av händelser i realtid: trådlösa Aperio online läsare. Innerdörrar utan krav på hög säkerhet eller behov av händelser i realtid: offline läsare utan kabeldragning.

Skåp där man vill kunna styra tillträdet under vissa tider och även få en logg: offline elektronisk cylinder.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. Bland branschlösningar ger vi exempel på hur en ARX-lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.