Vilka lästeknologier kan jag använda i offline?

Mifare Classic 1K och 4K (de första 16 sektorerna).

Vad finns det för olika typer av offline läsare till ARX?

Batteridriven dörrbladsläsare eller batteridriven elektronisk cylinder.

Kan jag få loggar i en offline läsare?

Ja, de senaste 200 händelserna sparas i läsaren såsom godkänd öppning, icke godkänd öppning, att dörr ställts olåst eller låsts.

Hur kan jag se händelserna i en offline läsare?

Du kan läsa ut dem med hjälp av programvaran PAP och antingen se dem där eller skicka över dem till ARX.

Hur vet jag att batteriet är på väg att ta slut?

Läsaren blinkar rött och en batterivarning skrivs ner på kortet när dörren öppnas. Denna varning skickas sedan över till ARX programvara via UCR online läsaren.

Behöver jag borra i dörren för att installera en offline läsare?

Nej, du använder befintliga urtag för modul eller Connect låshus.

Kan jag ställa en offline dörr tillfälligt olåst?

Ja. I dörrbladsläsaren E900S gör du det genom att visa ditt kort två gånger. Du låser dörren genom att åter visa det två gånger. Du väljer via ett schema vem som ska kunna göra detta.När det gäller den elektroniska cylindern, beror det på vilket låshus du använder. Du kan där bestämma om dörren ska låsas automatiskt eller manuellt efter att du öppnat den.

Vad innebär validering?

Validering innebär att du måste ladda kortet med ny tid ex en gång/dygn även om det är giltigt längre. Om kortet tappas bort och spärras i ARX, kan det inte valideras och blir därför automatiskt ogiltigt.

Kan jag använda mitt befintliga Mifare kort?

Vi rekommenderar alltid att du köper Mifare kort från ASSA då vi kvalitetstestar dem tillsammans med våra läsare men om du redan har ett Mifare kort finns det möjlighet att använda det under förutsättning att det inte krockar med den information du har på kortet idag. Fråga oss gärna vid osäkerhet.

Hur många sektorer krävs på Mifarekortet?

Kravet är en för setup av krypteringsnycklar och minst en för behörighet. Samtidigt rekommenderar vi en för batterivarning. Hur många sektorer du använder för behörighet, beror på hur många dörrar du vill kunna ge behörighet till.

Hur ger jag behörighet till en offline dörr i ARX?

Antingen via ordinarie behörighetskategorier eller via en separat behörighetstabell som kan hantera unika behörigheter för varje person.

Kan jag ansluta offline läsare till mitt befintliga ARX system?

Ja, men du måste uppgradera till ARX version 2.4. Därefter beställa en off line modul, ett Setup keycard off line och komplettera ditt system med minst en UCR. Då Off line funktionen använder sig av Mifare läsare i systemet måste du ha denna teknik eller använda ett kombikort. Kontakta ASSAs projekteringsavdelning för att hitta bästa lösningen.

Om jag beställer ett nytt ARX system, ingår då offline funktionen?

Ja, den ingår i alla paket från version 2.4 men övriga offline produkter får beställas.

Hur kommunicerar jag mellan ARX programvara och offline-läsare?

Mifarekorten skickar information mellan ARX programvara och off line läsare samtidigt som du öppnar dörren. Du kan även installera en uppdateringsläsare enbart för uppdatering.

Kan vilken ARX online läsare som helst fungera som en uppdaterare?

Nej, du behöver en s.k. UCR som består av en Mifare läsare 4585MF, en 9101 endörrarscentral samt ett reläkort 9101RC64. UCR läser av och skriver ner offline information till kortet.

Kan UCR fungera som en ordinarie online läsare?

Ja, på samma sätt som en läsare i en endörrarscentral. Du väljer i programvaran om den ska uppdatera offline behörighet eller inte.

Hur strömförsörjer jag UCR?

Via PoE dvs via Power over Ethernet eller extern 17-35V AC eller 24-5V DC.

Kan jag ansluta en uppdateringsläsare till min ordinarie 9016 central?

Nej, den jobbar bara mot 9101 endörrarcentral. Dels för att det krävs snabbare kommunikation och även av den anledningen att man ska slippa dra kablar mellan UCR läsarna.

Hur spärrar jag ett borttappat kort?

Det finns flera olika sätt. Från ARX programvara spärras kortet direkt i alla online läsare, samtidigt kan du förändra behörigheten till inget tillträde i offline dörrarna. Om någon skulle passera en UCR med ett borttappat kort raderas alla offline behörigheter på kortet. Om kortet inte passerar en uppdateringsläsare, kommer det ändå att bli ogiltigt enligt inställd valideringstid. Dessutom finns en raderingsfunktion som gör att ett borttappat kort hamnar i en spärrlista om kortets ägare fått ett nytt kort som använts.

Hur vet jag vilken typ av läsare jag ska ha på respektive dörr?

Vilken läsare du väljer till respektive dörr beror på säkerhetsbehov, eventuella utrymningskrav, kostnader samt bekvämlighet. ASSA har en projekteringsavdelning som hjälper till att se över den bästa lösningen för respektive dörr.

Jobbar offline i ARX med Mifare serienummer eller Sektorkodning?

Av funktionella skäl och säkerhetsskäl jobbar vi med sektorkodning.

Administrerar jag behörighet till offline-dörrarna på samma sätt som online dörrarna?

Ja, du lägger in det i samma meny. Den enda skillnaden är att för online dörrarna skickas informationen direkt medan den i offline dörrarna förs över till kortet.

Kan jag schemastyra behörigheten även i offline dörrarna?

Ja, du har 16 scheman att välja på för offline dörrarna.

Kan de batteridrivna offline läsarna placeras utomhus?

De elektroniska cylindrarna och den första versionen av dörrbladsläsare, E800S, är enbart för inomhusbruk medan dörrbladsläsaren E900S har IP54 vilket innebär att de klarar fuktiga miljöer och utomhus under tak. Dock ska man alltid tänka på att dörrbladsläsarna inte klassas som godkänd skalskyddslåsning.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.