Zonkontroll/evakueringslistor

Systemfunktion i ARX med funktionen att skapa zoner och därmed kontrollera var personer befinner sig och hur många som finns i respektive zon vid aktuellt klockslag.

Användningsområde

Systemfunktion i ARX med funktionen att skapa zoner och därmed kontrollera var personer befinner sig och hur många som finns i respektive zon vid aktuellt klockslag.

Egenskaper

Ingår från start i ARX Professional.
Med Zonkontroll kan du även skapa evakueringslistor.

Funktion

Med systemfunktionen kan du hantera evakueringslistor enligt följande:
- Automatisk utskrift (via Trigger)
- Valbara och fördefinierade ingående zoner i utskrift
- Valbara samtidiga utskriftsdestinationer: skrivare, Web-app och skärm