ARX är ett säkerhetssystem med passerkontroll och larm

När du väljer att investera i ett säkerhetssystem, ska du inte känna dig låst vid en lösning utan kunna växa i ditt system på ett väl anpassat sätt och även veta att det är framtidssäkrat.

Med larm i ARX skapas ytterligare fördelar då ARX säkerhetssystem ger förutsättningar för en ekonomisk installation, enkel administration och trygga användare. Du som redan har ett ARX passersystem, kan enkelt uppgradera ditt system med larm. Larm i ARX är certifierad som en intygad produkt av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering enligt SSF 1014, utgåva 4, för larmklass 3 och 4.  

Säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas och undvikas. Genom att installera ett larm kan dessa hot och risker förebyggas. 

Beroende på vem man frågar är förväntningarna på ett säkerhetssystem olika.

Det kan vara att:

  • Försäkringskrav skall uppfyllas
  • Myndigheters krav skall uppfyllas
  • Användarna skall känna sig trygga

Larmets uppgift är att så tidigt som möjligt ge en indikering i form av larm i de lokaler som är skyddade eller vid försök till ingrepp av punktövervakad egendom. Ett larm har även en viktig funktion i att skapa trygghet för användarna.

ARX är idag marknadsledande när det gäller passer-system och med implementerad larmfunktion i ARX skapas ytterligare fördelar i och med en kostnadseffektiv installation, administration och service för hela säkerhetssystemet. 

För att ett säkerhetssystem skall fungera krävs ofta ett samarbete mellan teknik och individ, där individen spelar en viktig roll – det bästa larmet är det som används. ARX och ARX GO har därför ett intuitivt och enkelt användargränssnitt, för att minimera situationer där osäkerhet eller otrygghet medför att systemet inte används.

Med ARX Säkerhetssystem kan du alltid projektera rätt säkerhet i varje del av dina lokaler med hjälp av områdes-indelning. Genom detaljerad logg finns även förutsättning för uppföljning av incidenter, misstänkta överträdelser eller brott.

Att investera i ARX Säkerhetssystem minskar risken för inbrott, inbrottsförsök och skadegörelse och därmed den kostnad detta kan medföra.

Vill du veta mer om funktionerna i ARX?