Administrera CLIQ® i ARX

ARX är ett väldigt mångsidigt säkerhetssystem med en stor mängd funktioner. Integrationen med CLIQ® Remote erbjuder möjligheten att utöka systemet till otillgängliga dörrar man normalt sett inte når. Några av dess är

  • Hänglås
  • Serviceschakt
  • Driftutrymmen
  • Luckor
  • Bodar i terräng
  • Tele-master
  • Kasuner
  • Hangarer
  • Nyckelbrytare

Systemfunktioner för CLIQ® Nycklar i ARX

Smarta Nycklar

- En nyckel med CLIQ® har inbyggd klocka och minne

- Det gör det enkelt för administratören att styra behörigheter med scheman.

- En nyckel med CLIQ® kan styras att fungera olika tidpunkter olika dagar.

- En nyckel med CLIQ® kan delas ut innan den tidpunkt då den ska fungera.

- En nyckel som inte återlämnas slutar att fungera vid utsatt tidpunkt.

 

Validering av nycklar ökar säkerheten vid eventuell förlust

- Med validering förlänger användaren sina behörigheter till aktuella dörrar.

- Nya behörigheter laddas i nyckeln per automatik när nyckeln uppdateras.

- Risken med en borttappad nyckel minskar avsevärd med återkommande validering.

 

Spårbarhet och loggar

- Spårbarhet och loggar skapar trygghet för alla användare och ansvariga

- Samtliga upplåsningar och försök till upplåsning blir loggat i systemet.

- Vid behov kan administratören se alla händelser i CLIQ® Web Manager

 

Behörighet på distans

- Uppdatering av behörighet på distans minimerar arbete och spar tid

- Inga nycklar eller cylindrar behöver samlas in för att göra ändringar av behörigheter.

- All administration av behörigheter kan ske via webbaserat programvara.

- Nyckeluppdateraren är nätverksuppkopplad och kan placeras enligt kundens önskemål.

 

Kombinera olika säkerhetsnivåer

- Kombinationen mekanik och elektronik ger unik säkerhetsnivå

- Patenterad mekanisk nyckel är grunden till all säkerhet. Elektronik stärker den ytterligare över tiden.

- Möjligheten att kombinera cylindrar med CLIQ för hög säkerhet och enbart

mekaniska cylindrar skapar ekonomiskt fördelaktiga lösningar.