Enkel hantering av larmöverföring

Är du ute på fältet kan du lugnt lita på att du har uppkoppling. Att vi dessutom erbjuder prisvärda abonnemang och färre antal hårdvaror ser vi som bonus.

Som säkerhetsinstallatör kan det vara besvärligt att hantera larm och larmöverföring i passersystem. Inte nu längre. Beställ en komplett lösning från AddSecures kundportal, aktivera och testa larmförbindelser i ARX. Att vi dessutom erbjuder prisvärda abonnemang och färre antal hårdvaror ser vi som bonus.

Enkel aktivering

Larmsändaren är inbyggd. Du aktiverar larmklass av enklare modell direkt via ARX Ethernetport som är kopplad till AddSecure infrastruktur. Med en knapp kan du lugnt testa larmöverföringen hela vägen till larmcentral.

Integrerad larmsändare

Larmklass som kräver dubbla kommunikationsvägar använder den integrerade ARX Communicator. Alltså, inget behov av separat larmsändare vid larmklass två via IP-kommunikation.

Många larmområden

AddSecure Inside förenklar hantering av flera larmabonnemang i stora system. Dessa larmområden kan hanteras av samma enhet, vilket gör att det inte behövs larmsändare för varje larmabonnemang.

Alltid uppkopplad

Tänk vad lugnt och skönt att alltid ha nätverk oavsett om du befinner dig på en byggarbetsplats eller i djupaste skog. Med andra ord, du behöver inga extra mobilabonnemang ute i fält.

Aktivera automatiskt

Lugn och komplett beställning. Abonnemang och ändring i abonnemang automatiseras. Det betyder att när du beställer via AddSecures partnersida importeras avtal, abonnemangsägare, IP-adress, portinformation och larmcentral direkt med rätt värden. Du får en unik överblick av alla aktuella larm och larmabonnemang direkt i ARX.

Är det larmat och klar?

Senare i år lanserar vi ARX Mobile Control och ARX Mobile Panel. Då kan du lugnt luta dig tillbaka för att  övervaka ditt ARX-systemet mobilt.

Så här funkar det

Säker förbindelse över mobilnätet för larmöverföring och trygg kommunikation mellan ARX Centralenhet och ARX Server.