Styra 3000

Du kan vara lugn. Våra centraler har koll på vad som händer i fastigheten. Och det spelar ingen roll om det handlar om ett passagesystem med fåtal dörrar eller jättestora system med tusentals dörrar. Minnet är dynamiskt, vilket betyder att du väljer vad som ska prioriteras. Centralerna kommunicerar via nätverk, modem eller GSM. För att göra systemet riktigt säkert så är kommunikationen mellan central och dator krypterad. Vi använder 128-bitars kryptering och dubbelriktad kommunikation.

Styra 3000 är den flexibla, installatörsvänliga och trygga centralenheten som styr hela fastighetens behov – från porttelefoner, boknings- och passagesystem till dörrenheter, larm och individuell energimätning i lägenheter. Dina Styra 3000 byggs yt med ett antal interna och externa tillbehör.

Tillbehör (interna)

 • Styra Komkort 4000
  Kommunikationskort som erbjuder fyra avsäkrade och skyddade A485-portar
  (max två per central).
 • Styra I/O 8800 // Styra I/O 4400
  Kort med åtta ingångar och åtta utgångar alternativt fyra ingångar och fyra utgångar. (max två per central).
 • Styra Porttelefonkort 4400
  Kommunikationskort med stöd att ansluta porttelefoner (Ringa) till fyra dörrar. (max ett per central).
 • Styra Porttelefonkort 4800
  Kommunikationskort med stöd att ansluta porttelefoner (Ringa) till ytterligare fyra dörrar, dörr fem - åtta. Obs! Kortet kräver att Styra Porttelefonkort 4400 också finns installerat i centralen. (max ett per central).

Tillbehör (externa)

 • Dörrenheter, I/O-enheter, läsare, porttelefoner, bokningstavlor, lås, temperaturgivare, el- vatten- och energimätare, namntavlor, larmpaket, fastighetsboxstyrning och förrådslås.