Styra 3000

Du kan vara lugn. Våra centraler har koll på vad som händer i fastigheten. Och det spelar ingen roll om det handlar om ett passagesystem med fåtal dörrar eller jättestora system med tusentals dörrar. Minnet är dynamiskt, vilket betyder att du väljer vad som ska prioriteras. Centralerna kommunicerar via nätverk, modem eller GSM. För att göra systemet riktigt säkert så är kommunikationen mellan central och dator krypterad. Vi använder 128-bitars kryptering och dubbelriktad kommunikation.

Styra 3000

Styra 3000 är den flexibla, installatörsvänliga och trygga centralenheten som styr hela fastighetens behov – från porttelefoner, boknings- och passagesystem till dörrenheter, larm och individuell energimätning i lägenheter. Språkstöd för porttelefonen Ringa och bokningstavlan Boka, samt styrning av tvättutrustning är några finesser Styra 3000 bjuder på.

Den installationsvänliga centralen

Koll på kort och kablar i centralen. Färgmärkta plintar matchar avmantlad Aptuskabel. Lätthanterligt lock med en stängningsmekanism samt gångjärn som ger dig möjlighet att ställa upp locket eller haka av det.

Smidig kabeldragning

Istället för att dra kabel från central till samtliga produkter vid dörren behöver du bara dra Aptus485-bussen från central till dörrenhet. Sedan ansluter du dörrmiljön och dess produkter (ex. läsare, porttelefoner och lås) till dörrenheten Koppla. Koppla 4300 har fyra dubbelbalanserade ingångar och tre utgångar. Koppla 2100 är dörrenhet för den enklare dörren med två ingångar och en utgång. Dörrenheterna hanterar exempelvis aktivering av lås och de känner av om en dörr är öppen. Dessutom innehåller de båda dörrenheterna sabotagekontakt och en summer vars funktion kan programmeras på valfritt sätt.

Den säkra centralen

Driftsäker och smidigt byte av läsare. Separat avsäkring, bussledningar och sektionering gör centralen driftsäker. Det betyder att centralen inte blir obrukbar om det blir avbrott någonstans i systemet. Blir det skadepåverkan på exempel - vis entrédörren påverkas inte källare och tvättstugedörrar. Både bussar och utgångar är elektroniskt avsäkrade, detta gör att bussen skyddas vid eventuell kortslutning. Fördelen med avsäkrade utgångar är att man vid kortslutning inte skadar utgången, då denna skyddas av säkringen. Detta gör att skada på exempel kabel eller slutbleck lätt kan avhjälpas och utgången återigen fungerar

Möjligheternas central

Du bestämmer själv vilken Styra 3000 i systemet som ska vara master eller slav, vilka funktioner den skall ha och kan kombinera fritt interna och externa in- och utgångar. Vill du bygga ut systemet med nya funktioner är det bara att tillföra önskad funktion via utbyggnadskort eller ytterligare centralenhet. Vill du exempelvis även styra belysning* och larm är det inga problem. Dina Styra 3000 byggs yt med ett antal interna och externa tillbehör.

Tillbehör (interna)

 • Styra Komkort 4000
  Kommunikationskort som erbjuder fyra avsäkrade och skyddade A485-portar
  (max två per central).
 • Styra I/O 8800 // Styra I/O 4400
  Kort med åtta ingångar och åtta utgångar alternativt fyra ingångar och fyra utgångar. (max två per central).
 • Styra Porttelefonkort 4400
  Kommunikationskort med stöd att ansluta porttelefoner (Ringa) till fyra dörrar. (max ett per central).
 • Styra Porttelefonkort 4800
  Kommunikationskort med stöd att ansluta porttelefoner (Ringa) till ytterligare fyra dörrar, dörr fem - åtta. Obs! Kortet kräver att Styra Porttelefonkort 4400 också finns installerat i centralen. (max ett per central).

Tillbehör (externa)

 • Dörrenheter, I/O-enheter, läsare, porttelefoner, bokningstavlor, lås, temperaturgivare, el- vatten- och energimätare, namntavlor, larmpaket, fastighetsboxstyrning och förrådslås.