Passagesystem utan nycklar på Nørrebro Park Skole

/global/scaled/4416x1918x0x724x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-norrebro-skola.jpg

Nørrebro Park Skole är en skola utan traditionella nycklar. Aptus passagesystem håller koll på säkerhet och lokalbokning. El- och säkerhetsfirma Høyrup & Clemmensen har installerat.

Plats/ort:

Nørrebro Park, Köpenhamn, Danmark

Kund:

Nørrebro Park Skole / Köpenhamns kommun

Kontaktperson på Aptus:

Brian Søncksen, tel +45 30-373436, brian.soncksen@aptus.se

Om projektet:

På skalskydd, invändiga huvuddörrar och hissar sitter Öppna-läsare i robust design, vilket gör att elever inte ens försöktr sabotera produkterna. Larmet stängs av och elen slås på automatiskt när personalen lägger Aptusnyckeln på läsaren för att börja dagens arbete. Likaså larmas lokalerna på och elektriciteten stängs av när sista person går hem.

Utrymningslarmet är kopplat till passagesystemet. När brandlarmet går öppnas dörrarna automatiskt. Detta gör att man kan evakuera elever och personal smidigt.

Lokalerna är bokningsbara. Det görs 4000 bokningar av lokaler i Köpenhamns Kommun varje månad. Bokningssystemet är integrerat med passagesystemet.