Beröringsfria läsare från Aptus i Media Markts butiker

/global/scaled/2355x1025x799x72x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-mediamarkt.jpg

Media Markts har installerat Aptus passagesystem i sina elektronikvaruhus etableras i Gävle, Nacka Forum, Skövde och Malmö. Företaget säljer produkter av högt värde vilket kräver effektiva säkerhetssystem.

Plats/ort:

Gävle, Nacka Forum, Skövde och Malmö

Kund:

MediaMarkt Sverige

Kontaktperson på Aptus:

Magnus Nordfeldt, tel 0705-53 94 38, magnus.nordfeldt@assaabloy.com

Om projektet:

Media Markt strävar efter att erbjuda sina anställda en säker miljö genom att förhindra obehöriga att nå lager och personalutrymmen. Genom Aptus passagesystem kan ansvarig för säkerheten bestämma exakt när, var och vem som kan passera genom butikens dörrar. En annan vinst med systemet är att det förenklar hantering av nycklar.
Systemet blockerar dörrar under öppettider och alla måste passera genom säkerhetskontroller vid varuhusets kundentré, där väktare och varularm finns samt anmälningsplikt sker.

Genom att koppla på larmfunktioner på passagesystemet får Media Markt en flexibel lösning när det gäller larmstyrning.