Studentbostäderna i Skrapan har Aptussystem

/global/scaled/2106x917x0x0x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-skrapan.jpg

Skrapans säkerhetssystem är en helhetslösning från Aptus som rymmer allt från ett beröringsfritt passagesystem till ett modernt kommunikationssystem, porttelefon och bokningslösning.

Plats/ort:

Stockholm

Kund:

Skrapan, studentbostäder

Kontaktperson:

Stefan Nielsen
stefan.nielsen@assaabloy.com
, 08-721 88 31

Om projektet:

I Skrapan bor 600 studenter i 476 lägenheter. Med frekvent in- och utflyttning vid terminsstart och slut, är en smidig nyckelhantering viktig. Huset är helt utan traditionella nycklar. Ett beröringsfritt nyckelsystem sitter i alla dörrar, hela vägen från entréport till alla lägenhetsdörrar. Fördelen är att det är enkelt att lägga till och spärra nycklar samt ändra behörigheter.

Porttelefonerna har ett inbyggt digitalt boenderegister. Via tydliga symboler och knappar lotsas besökare till rätt person. I korridorerna sitter digitala namntavlor som visar namn och lägenhetsnummer. All administration sköts centralt, vilket gör att förvaltaren lugnt kan sitta kvar på kontoret och ändra boendeinformation.

Tvättstuga och andra gemensamma lokaler har utrustats med digitala tavlor och för bokning och information. Systemet har siktet inställt på framtiden och är förberett för individuell energimätning.