BRF Kista torn – Sveriges högsta flerbostadsfastighet

Bostadsrättsföreningen Kista Torn är Sveriges högsta flerbostadshus, men föreningen har inte bara en av Stockholms bästa utsikter, man har satsat på att skapa en trygg och trevlig boendemiljö genom att installera ett Aptussystem.

VAD?

Bostadsrättsföreningen Kista Torn har satsat på att skapa en trygg och trevlig boendemiljö via digital passerkontroll. Bostadsrättsinnehavarna behöver inte oroa sig för nycklar som hamnar i fel händer. Tappar man sin nyckelbricka så spärras den och access in i fastigheten och dess allmänna utrymmen stoppas.

VAR?

Borgarfjordsgatan 21A, 164 53 Kista

KONTAKT

Stefan Nielsen
stefan.nielsen@assaabloy.com
, 08-721 88 31

HUR?

Porttelefon

Vid portarna möter man porttelefonen Ringa 1707. Har man rätt behörighet via bricka eller kod öppnas porten. Är man besökare letar man upp rätt person via porttelefonens display. Lägenhetsinnehavare svarar i sin telefon och kan öppna porten med en knapptryckning i sin mobiltelefon.

Boka bastu

Bastutider bokas och fördelas rättvist via en app. Miljön blir trygg genom att enbart den som bokat får access till Bastun.

Sopnedkast

För att de boende ska använda rätt sopnedkast när de ska slänga sopor kontrolleras behörighet via Öppna-läsare och Aptusnyckel.

Agera 19 kommunikationstavla

Lägenhetsinnehavaren kan se när nästa buss eller tunnelbana avgår. Fastighetsägaren har även möjlighet att kommunicera individuellt med de boende och skärmen är utrustad med ett boenderegister.

Aptusportal Styra

En boendeportal där bostadsrättsinnehavaren - via sin dator eller telefon - bokar bastu, hanterar sina nycklar, läser individuella meddelanden från fastighetsägaren och kan göra felanmälan.

Hantera administration

Hela passage-, boknings-, porttelefons- och kommunikationssystemet administreras via programmet Hantera.

Produkter

  • Öppna 1100
  • Ringa 1707
  • Agera 19
  • Bokning
  • Aptusportal Styra
  • Aptusnyckel

Video

Se video om Brf Kista Torn här.