Servera Hosting

Via våra Hosting- och Supportavtal har du alltid ett Aptus-system med minimal risk för störningar, de senaste funktionerna och tydliga backup-rutiner.

Vi tar hand om er databasen på bästa sätt. Med andra ord så säkerställer vi att din databas alltid nås via internet och är funktionsduglig. Vi sköter  drift och underhåll av mjukvara och Aptus webbapplikationer. Ingår gör även övervakning, driftlarm och administrationsverktyg.

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare