Multiaccess Styra 8.6

Multiaccess Styra har en kraftfull prestanda. Gränssnittet har en tydlig struktur för att programmera och underhålla ett Aptussystem. Programmeringen är smidig genom smarta funktioner som exempelvis sökningsfunktion. Hitta vad du söker i översiktsfönster och dyk sedan ner på detaljer via detaljfönster.

Egenskaper & fördelar

 • Styr obegränsat antal användare, kort och beröringsfria nycklar.
 • Styr obegränsat antal dörrar (512 dörrar per system).
 • Anpassad för Datainspektionens krav rörande hantering av person- uppgifter (personuppgiftslagen ,PuL).
 • Anslutning till fastighetsboxar.
 • Administrering av passersystem.
 • Administrering av porttelefon.
 • Administrering av bokning.
 • Administrering av tvättmaskininterface.
 • Administrering av kommunikationssystem. (Hantera Styra)
 • Administrering av porttelefonvideo. (Aptusportal / Titta smartphone)
 • Kan styra upp till 384 tidsscheman per system.
 • Fjärrstyrning av dörrar.
 • Driftövervakning.
 • Larmstyrning.
 • Integrerad styrning av dörrar, hissar, bokningssystem och porttelefoner.
 • Individuell anpassning av operatörsprofil för administrativ personal.
 • Debitera t.ex. för utnyttjande av tvättstugan (Debiteringslicenser).
 • Använd nedräkningsfunktion i Styra 3000. 
 • Krypterad kommunikationen 128-bitars nycklar.
 • Enkelt att registrera nya nycklar och kort via bordsläsare (Registrera).
 • Möjlighet att boka lokaler och tvättstugor via Internet (Bokning).
 • Smidig daglig administrering via Internet. (Hantera Styra)
Specifikationer

Funktioner
 

Möjligt att visa händelser

Ja

Sökning på händelse

Ja

Sökning på tidpunkt 

Ja

Sökning på specifikt kort / kod

Ja
Sökning på specifik användare

Ja


Sökning på kund

Ja

Sökning på specifikt lägenhetsnummer

Ja

Sökning på operatörer

Ja

Möjlighet att söka på fritexter

Ja

Möjlighet att sortera sökresultat Ja

Möjlighet att få ut statistik

Nej

Möjlighet att exportera en fil till Excel

Ja


Administration
Svensk mjukvara Ja

Finns på Svenska, Engelska, Danska, Norska, Finska och Franska

Ja

Antal operatörer (även samtidiga)

Obegränsat

Individuella operatörsbehörigheter

Obegränsat

Max antal användare

Obegränsat

Max antal kunder

Obegränsat

Max antal objekt

Obegränsat

Max antal dörrar som kan hanteras 

Obegränsat

Max antal behörigheter

Obegränsat

Max antal tidzoner 

 Obegränsat

Antal dagtyper (veckodagar + specialdagar)

 7 +3

Antal intervall per tidzon 

48
Administration av passage Ja

Fjärrstyrning av dörrar

Ja 

 

Adminstration tillbehör


Administration av tvättstugebokning

Ja
Administration av porttelefon Ja
Administration av porttelefonkameror Ja
Bokning via Internet Ja
Administration via Internet Ja
Driftövervakning Ja
Styrning av tvättmaskinsinterface Ja
Administration av Yale Doorman för Aptus lås Ja
Administration av Aperiolås Ja
Debitering Ja

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare