Aptusportal Styra

Webbaserad kundportal

Egenskaper och fördelar

 • Modulbaserad med modulerna: Hem, Boka, Låsa, Lås & Nycklar, Förbrukning, Inställningar, Felanmälan och Extern länk. Betala licens endast för de moduler som skall användas.
 • Tillgänglighetsanpassad, stöd för text-till-tal och tangentbordsnavigering.
 • Anpassad för att fungera väl också på mobila enheter.
 • Enskilda moduler kan integreras in i t.ex. fastighetsbolagets egen portal.
 • Ta del av välkomstmeddelande.
 • Läs artiklar publicerade för kommunikationstavla.
 • Läs individuella meddelanden.
 • Bokning av t. ex. tvättstugan via internet.
 • Bokning via Smartphone. 
 • Bokning via kommunikationstavla Agera.
 • Tydlig översikt av gjorda bokningar via bokningskort.
 • Kategorival vid ny bokning.
 • Boka första lediga tid.
 • Översiktlig månadsvy visar var det är ledigt.
 • Tydlig dag / veckovy för själva bokningen.
 • Redovisar mätvärden för lägenhet.
 • Temperatur, elförbrukning, kall & varmvattenförbrukning samt energiförbrukning kan visas.
 • Ta del av översiktliga sammanställningar som graf eller tabell.
 • Jämför din lägenhets förbrukning med medelvärde för övriga lägenheter.
 • Gör felanmälan avseende den enskilda lägenheten.
 • Administrera lägenhetens doormanlås.
 • Lås upp lägenhetsdörr och entrédörr.
 • Hyresgästen kan ändra sin personliga kod.
 • Möjlighet att spärra en borttappad Aptusnyckel.
 • Möjlighet att lägga till en kod för besökare.
 • Se bild på besökare samt lås upp ytterdörren åt besökare som ringt på via porttelefonen. Kräver appen Titta smartphone.
 • Ändra telefonnummer för lägenhetens porttelefon.
 • Byt lösenord för webbinlogging.

Aptusportal Styra Demo

användarnamn=demo
password=aptus

Specifikationer
Systemkrav

Webbserver:

Windows Server 2008, Server 2012, Vista, 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ( Vi rekommenderar ett serveroperativ.) Microsoft.NET 4.5
Internet Information Server ver 7 eller senare.
Multiaccess Styra 8.6 

   
Klient
(dator/mobil)

Dator, mobiltelefon eller surfplatta med webbläsare som kan surfa till webbserver där Aptusportal Styra är installerad.

Webbläsare: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chrome, Android Browser, IOS Safari.

   

Licenser
Aptusportal Styras olika moduler är licensbelagda

 

Grundpaket 

Hem, Boka, Inställningar, Felanmälan

Lås & Nycklar

Lås & Nycklar, Låsa

Förbrukning

Förbrukning

Extern länkar

En licens per extern webbsida.

   


Bokning

Grundpaket för Aptusportal Styra samt en licens per bokningspanelgrupp som skall kunna bokas. Skall bokning kunna ske via smartphoneapp skall Bokning smartphone installeras tillsammans med Aptusportal Styra.  


Förbrukning

Förutsätter licens för grundpaket + förbrukning, mätvärdesinsamling till Multiac-cessdatabas, FDB för mätvärdesbehandling samt ett tecknat supportavtal.


Inställningar, Lås & Nycklar, Låsa

Förutsätter grundpaket + lås & nycklar.
Om Yale Doormanlås och dess nycklar även skall kunna hanteras via smartphone-app krävs att Låsa smartphone är installerad.


Titta smartphone

Porttelefonkamera kräver en licens per kamera. Titta smartphone måste då ha installerats med Aptusportal Styra.


Generellt

Språk valbart: Svenska, Engelska, Danska, Norska, Franska eller Finska. Tekniskt gränssnitt som möjliggör kundutvecklade användargränssnitt.

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare