Aptusportal

Aptusportalen är en portal där hyresgäster och bostadsrättsinnehavare - via sin dator eller telefon - bokar tvättid, hanterar sina nycklar, läser individuella meddelanden från fastighetsägaren, felanmälan och kan följa sina el-, vatten- och temperaturvärden. Ja, med andra ord det mesta man behöver för att skapa en trevlig och trygg boendemiljö.

Relaterade dokument