Porttelefonhuset

I Porttelefonhuset kan du se hur produkterna Ringa, Titta och de olika styrcentralerna fungerar i lägenhetshuset.