Styra Porttelefonkort 4400

Påbyggnadskortet för porttelefoni med fyra separata avsäkrade Aptus485-bussar med inbyggd repeater. Stöd för automatisk dörranslutning av porttelefoner och läsare. Skall användas då porttelefoner ansluts till Styra 3000.

Egenskaper och fördelar

 • Stödjer fyra porttelefondörrar med Ringa.
 • Anslutning till svarsapparatsslinga, t.ex. AT 21, avsäkrad.
 • Anslutning till publika telenätet.
 • Detekterar polvändning.
 • Möjligt att parallellkoppla två Styra 3000 till samma svarsapparatsslinga.
 • Fyra avsäkrade A485-portar.
 • Kortslutning på en A485-port påverkar inte övriga portar.
 • Spara in på behovet av separat avsäkring.
 • Underlätta kabeldragningen,
 • Lägg en Aptuskabel 2 till varje dörrmiljö.
 • Anslut läsare, porttelefon o.dyl. direkt eller via dörrenhet.
 • Erbjuder möjlighet att knyta resurser automatiskt till rätt dörr vid programmering från Multiaccess Styra.
 • Utnyttja möjligheten till central styrning av spänningsmatningen på A485-port. Praktiskt t.ex. vid service.
 • Erbjuder möjlighet att mata ut 12V eller 24V på A485-porten. Obs! Kontrollera först att ansluten hårdvara klarar 24V.
 • Max ett Styra Porttelefonkortt 4400 per central.
 • Komplettera med Styra Porttelefonkort 4800 för upp till åtta porttelefonidörrar i Styra 3000
Specifikationer


Elektrisk anslutning
 
Strömförsörjning V DC 24
Förbrukning Watt min 0,36 max 0,60 vid 24V
Amp min 0,015 max 0,025 vid 24V

Omgivning
 
Temperatur ˚C -0 till +40
 Luftfuktighet % 10 till 90
   

Data
 
Antal porttelefondörrar 4 (dörr 1 - dörr 4)
Antal A485-portar 4
Omkopplingsbar utspänning 12 / 24 V per port Ja
Utspänning avsäkrad per A485-port 2,5 A (12 V / 24 V)
Maximalt strömuttag för hela centralen 10 A
Automatisk återställning av säkring Ja
Central styrning av spänning per port (Till / Från) Ja
Lysdioder för att indikera kommunikationsstatus Ja
Lysdioder för att indikera säkringsstatus Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess Styra Ja
Avsäkrad svarsapparatslinga 2,5A (24 V)
Antal svarsapparater som kan matas internt 130
Totalt antal svarsapparater till Styra 3000 600

Kommunikation
 
Kommunikation till Styra 3000. RS 485 (A485)

Porttelefoni
 
RINGA 1307 Ja, (från Ringa FW C0)
RINGA 1507 Ja
RINGA 1707 Ja, (från Ringa FW C0)
AT20 Ja
AT21 Ja
AT10, AT30, AT70 Nej
   

Mått i mm
 
Höjd 97
Bredd 98
Djup 26
Nettovikt i kg 0,15


Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare