Styra Komkort 4000

Ett kommunikationskort med fyra separataavsäkrade Aptus485-bussar med inbyggd repeater. Stödför automatisk dörranslutning av läsare.

Egenskaper och fördelar

  • Fyra avsäkrade A485-portar.
  • Spara in på behovet av separat avsäkring.
  • Kortslutning på en A485-port påverkar inte övriga portar.
  • Underlätta kabeldragningen, lägg en Aptuskabel till varje dörrmiljö.
  • Anslut läsare o.dyl. direkt eller via dörrenhet.
  • Erbjuder möjlighet att knyta resurser automatiskt till rätt dörr vid programmering från Multiaccess Styra.
  • Utnyttja möjligheten till central styrning av spänningsmatningen på A485-port. Praktiskt t.ex. vid service.
  • Erbjuder möjlighet att mata ut 12V eller 24V på A485-porten. Obs! Kontrollera först att ansluten hårdvara klarar 24V.
  • Max två samtidiga Styra Komkort 4000 per central.
Specifikationer


Elektrisk anslutning
 
Strömförsörjning V DC 24/12
Förbrukning Watt min 0,24 max 0,36 vid 24V
Amp min 0,010 max 0,015 vid 24V

Omgivning
 
Temperatur ˚C -0 till +40
 Luftfuktighet % 10 till 90
   

Data
 
Antal A485-portar 4
Omkopplingsbar utspänning 12 / 24 per port Ja
Utspänning avsäkrad per A485-port 2,5 A (12 V / 24 V)
Automatisk återställning av säkring Ja
Central styrning av spänning per port (Till / Från) Ja
Lysdioder för att indikera kommunikationsstatus Ja
Lysdioder för att indikera säkringsstatus Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess Styra Ja
   

Kommunikation
 
Kommunikation till Styra 3000. RS 485 (A485) internt i centralen

Mått i mm
 
Höjd 65
Bredd 98
Djup 17
Nettovikt i kg 0,10


Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare