Styra 3000

Den flexibla, installatörsvänliga och trygga centralenheten som styr hela fastighetens behov – från porttelefoner, boknings- och passagesystem till dörrenheter, larm och individuell energimätning i lägenheter.

Egenskaper och fördelar 

 • Passercentral för 8 dörrar.
 • Porttelefoncentral.*
 • Bokningscentral för Boka.**
 • Uppringning till AT 20 / AT 21 eller via telenätet.
 • Avsäkrad och skyddad.
 • Kombinera valfritt intern och extern anslutning av dörrmiljöer.
 • Konfigurerbar till slav eller master.
 • Slavar kan kommuniceras via Nätverk.
 • AES-kryptering (128-bitars).
 • Batteribackup internminne, sabotagekontakt, summer och realtidsklocka.
 • Programmering via Multiaccess Styra.
 • Funktioner: dörrpassage, bokningsfunktioner, larmförbikoppling.
 • Larm: inbrott, brand, rörelse, läckage via dubbelbalanserade ingångar på t.ex. Styra I/O 8800.
 • 12 Volt eller 24 Volt valbart för A485.
 • Avsäkrad 12 Volt och 24 Volt till extern utrustning.
 • Koppling till larmcentral via Multiaccess.
 • Styrning av t.ex. relä, siren, låsöppning
 • Låsning av fastighetsboxar och förrådslås. ***
  * Kräver Styra Porttelefonkort 4400
  ** Ej samtidigt med porttelefoni.
  *** Kräver AXI2016

Tillbehör (interna)

 • Styra Komkort 4000
  Kommunikationskort som erbjuder fyra avsäkrade och skyddade A485-portar
  (max två per central).
 • Styra I/O 8800 // Styra I/O 4400
  Kort med åtta ingångar och åtta utgångar alternativt fyra ingångar och fyra utgångar. (max två per central).
 • Styra Porttelefonkort 4400
  Kommunikationskort med stöd att ansluta porttelefoner (Ringa) till fyra dörrar. (max ett per central).
 • Styra Porttelefonkort 4800
  Kommunikationskort med stöd att ansluta porttelefoner (Ringa) till ytterligare fyra dörrar, dörr fem - åtta. Obs! Kortet kräver att Styra Porttelefonkort 4400 också finns installerat i centralen. (max ett per central).

Tillbehör (externa)

 • Dörrenheter, I/O-enheter, läsare, porttelefoner, bokningstavlor, lås, temperaturgivare, el- vatten- och energimätare, namntavlor, larmpaket, fastighetsboxstyrning och förrådslås.
Specifikationer


Elektrisk anslutning
 
Strömförsörjning V DC: 24/12
Förbrukning Watt: min 1,6 max 2,3 vid 24V
Amp: min 0,065 max 0,095 vid 24V

Omgivning
 
Temperatur ˚C: -0 till +40
 Luftfuktighet %: 10 till 90
   

Data
 
Antal användare 65 535
Antal kunder 9000
Registrering av händelser / larm 24 000 / 2000
Registrering av mätvärden 64 punkter, 768 värden / punkt /32 dygn
Antal tidzoner 384
Antal bokningsobjekt 16
Bokningstavlor (Boka) 4

Ingångar/Utgångar (Baskort)
 
Transistorutgång för t.ex. låsöppning 1
Ingångar för potentialfri slutning för
ex dörrindikering, öppnaknapp eller
impulsmätning
2
   

Kommunikation
 
Kommunikation master - PC Ethernet, Modem och RS 232 (AES128)
Kommunikation mellan masterenhet och slavenhet Ethernet, RS 485 (AES128)
Kommunikation till t.ex. läsare, dörrenhet, låsmotor. RS 485 (A485)

Expantionsmöjligheter (interna)
 
Ingångar, valfri användning, BS 16 (Kräver 2 st. Styra I/O 8800)
Reläutgångar, valfri användning, växlande kontakt 16 (Kräver 2 st. Styra I/O 8800)
A485-portar, avsäkrade och skyddade 8 (T.ex. med 2 st. Styra Komkort 4000)

Expantionsmöjligheter (externa)
 
Genom att ansluta externa enheter till centralen kan ytterligare funktioner adderas såsom:  
Ingångar 64 totalt
Utgångar 96 totalt
Buss för 1Wire-givare Ja
Mbus Ja
Styrning av fastighetsbox Ja
Kommunikation med tvättmaskiner Ja

Mått i mm
 
Höjd: 239
Bredd: 357
Djup: 62
Nettovikt i kg: 2,5


Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare