Yale Doorman för Aptus

Digitalt lås med inbyggd beröringsfri mifareläsare. Systemanslutna digitala lås på lägenhetsdörrar är kostnadseffektivt. Det innebär att du administrerar alla fastighetens nycklar centralt – från gemensamma dörrar och porttelefoner till lägenhetslås. Yale Doorman för Aptus är smidigt att installera samt fyllt med smarta lösningar som talande beskrivningar och dessutom finns det en tillhörande app. 

Egenskaper och fördelar

 • Inbyggt eltryckeslås och beröringsfri läsare i samma produkt.
 • Systemanslutet via radio eller fristående.
 • Delat montage med insida, utsida samt lås.
 • Byt ut nuvarande låshus mot Yale Doorman för Aptus.
 • Ingen mekanisk nyckel behövs. Traditionell cylinder finns ej.
 • Enkelt att installera, ingen kabeldragning behövs.
 • Låset är av hakregeltyp för att vara inbrottssäkert.
 • Lås upp med nyckelbricka eller kod. Man kan ha tio användarkoder och tio nyckelbrickor till varje lås.
 • Öppning med vred från insida även i strömlöst tillstånd.
 • Tillverkat i metall med UV-skyddad yta.
 • Finns i färgerna silver, vit eller svart.
 • Läser beröringsfria brickor av typ Yale Doorman combinyckel för Aptus.
 • Tydlig interaktion med brukaren med bl.a. talade instruktioner på valbartspråk.
 • Utsida är avsedd för inom- och utomhusbruk, insida endast inomhusbruk.
 • Kommunikation mellan systemanslutet lås och centralenhet sker över radio, krypterat för högsta säkerhet.
 • Stabil funktion eftersom enheten fungerar även utan att ha kontakt medpassersystemet. Behöriga nyckebrickor och koder lagras lokalt.
 • Brukaren kan administrera sin egen dörr via mobil-appen Aptus-för iPhone / Android, eller Aptusportal Styra.
 • Levereras med tre nyckelbrickor: Yale Doorman Kombinyckel för Aptus.
Specifikationer

Elektrisk anslutning
 
Strömförsörjning V DC: 6, levereras via batterier.
Batterier 4 st AA 1,5V Alkaliska
Amp: ca 7-10 mån. vid normal användning
Varning vid låg batterinivå Ja
   


Omgivning
Temperatur insida ˚C: 0 till +50
Luftfuktighet insida %: 10 till 90
Temperatur utsida ˚C: -25 till +70
Luftfuktighet utsida %: 10 till 100
   


Anslutning till centralenhet
 
Styra 3000 Ja, från version D0, Multiaccess Styra version 8.1 krävs
700 XX: Nej
MC1: Nej
   
   Radio

 
Frekvensband MHz 868
Antal kanaler 4
Räckvidd m Fri sikt: upp till 25, Genom vägg/dörr: 15
Kryptering AES 128-bit EAX mode
Antal lås per Koppla 0010 8
Antal lås per Styra 3000 32
   


Kortdata
 
Yale Doorman Kombinyckel för Aptus Ja, Mifare Classic 1K / 4 bytes UID
Floating ID Ja, Nyckelbricka omkodas efter varje upplåsning för att förhindra kopiering.
   


Dörrdata
 
Tjocklek dörrblad mm 40 - 88
Symmetriskt Ja, monteras höger- eller vänsterhängt.
Slutbleck ASSA 1487
Dörrspringa mm  Max 5
   


Mått i mm
 
Höjd: 290/290
Bredd: 50/69
Djup: 23,2/54,8
Nettovikt i kg: 4,8

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare