Multicentral

Lägenhetscentral för passagekontroll, energimätning och larm.

Egenskaper och fördelar

 • Passercentral för 1-2 dörrar.
 • Mätdatainsamling av el, vatten och värme genom pulsräkning (max tio
  ingångar).
 • Komfortmätning via temperaturgivare (max åtta givare).
 • Åtta dubbelbalanserade larmingångar för inbrott, brand, rörelse och
  läckage.
 • 12 Volts-matning till brandvarnare, siren och larmgivare.
 • 12 Volts batteribackup.
 • Koppling till larmcentral via Multiaccess.
 • Tre utgångar för styrning av t ex relä, siren, låsöppning.
 • Lämpar sig bra för elektronisk låsning av fastighetsboxar.
 • AES-kryptering (128-bitars).
 • Inbyggd sabotagekontakt.
 • Inbyggd summer.
 • Max 30 användare (för obegränsad antal användare krävs licens,
  MC1-OB).

Tillbehör

 • Låsmotor (pat.)
 • Beröringsfria läsare AD 70XX eller läsare i Öppna-serien.
 • Larmpaket (brandvarnare, rörelsedetektor, magnetkontakt, läckagevarnare,
  tryckknapp för aktivering, sirén).
 • Temperaturgivare med display, MC1-T.
 • Temperaturgivare för utomhusbruk, MC1-TU.
 • Vattenmätare för kallvatten respektive varmvatten.
 • Tidningshållare Hålla med inbyggd digital namntavla.
 • MC1 I/O, I/O-modul inklusive egen kapsling för montering utanför
  centralen. Max 3 extra MC1 I/O till en central.
 • AXI2O16, reläkort för fastighetsboxar. 2 ingångar och
  upp till 16 utgångar per kort. Max 4 st till en
  Multicentral.
Specifikationer


Elektrisk anslutning
 
Strömförsörjning V AC: 230 med laddare / V DC 12 utan laddare
Förbrukning Watt: 6,9
Amp: 0,03 vid 230V
Batteribackup mAh / batteripaket: 2500 (ca 1 dygn med uttag på 0,1 Amp vid 12V)
Bas-modul Amp: min 0,06 max 0,10 vid 12V
I/O-modul Amp: min 0,015 max 0,078 vid 12V
   

Omgivning
 
Temperatur ˚C: -0 till +40
 Luftfuktighet %: 0 till 90
   

Data
 
Max antal användare: 30 / obegränsat (tillval)
Registrering av händelser och larm: 5000
Registrering av mätvärden: 250/10 dygn
Inbyggd realtidsklocka: Ja
   

Ingångar/Utgångar (Basmodul)
 
Transistorutgång för t.ex. låsöppning: 1
Ingångar för potentialfri slutning för
ex dörrindikering, öppnaknapp eller
impulsmätning:
2
   

Kommunikation
 
Kommunikation mellan master och PC: Ethernet, Modem och RS 232
Kommunikation mellan masterenhet och slavenhet: Ethernet, RS 485
Kommunikation mellan central och I/O-modul: RS 485
Kommunikation mellan central och läsare: RS 485
Kommunikation mellan central och låsmotor: RS 485

Ingångar/Utgångar (I/O-modul)
 
Reläutgång, växlande: 2
Ingångar för valfri användning (BS eller
potentialfri kontakt eller impulsmätning
enl, SO):
8
Mätbuss för anslutning av upp till åtta
temperaturgivare:
1
12V-matning av kringutrustning: 2
   

Mått i mm
 
Höjd: 200
Bredd: 270
Djup: 55
Nettovikt i kg: 2,2


Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare