Dörrenheter

Istället för att dra kabel från central till produkt, behöver du dra Aptus485-bussen från central till dörrenhet. Sedan ansluter du dörrmiljön och dess produkter (ex. läsare, porttelefoner och lås) till dörrenheterna Koppla.