Kommunikationshuset

I Kommunikationshuset kan du se hur kommunikationstavla, tidningshållare och styrcentraler kan placeras i lägenhetshuset.