PAP-programvara

PAP, en programvara som används för att koppla ihop Aperiolåsmed dörrenheten Koppla 0020.

Fördelar och egenskaper

  • Flerspråkigt verktyg
  • Krypterad installationsdatabas
  • Anvisningar för: enhetskonfigurering, uppdatering av fasta program, in-/urkoppling av enheter, hantering av nödkort, indikering av trådlös status, adressinställningar)
  • Medföljande USB-dongel för radiokommunikation med Aperio®-enheterna/-hubbarna

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare