Allmänna dörrar i fastigheten öppnas av många.

Det ska inte bara kännas tryggt och trevligt i den egna bostaden. Med Aptus passagesystem blir även de allmänna utrymmena i fastigheten säkra och lättillgängliga.

Med Aptus passagesystem för flerbostadshus skapar du en tryggare boendemiljö utan dyr och omständlig nyckelhantering. De allmänna dörrarna kopplas ihop med övriga delar i fastigheten och kan öppnas beröringsfritt.

Beröringsfri passagekontroll

Med beröringsfria läsare vid allmänna dörrar behöver du inte oroa dig för borttappade nycklar och dyra låsbyten. Du spärrar helt enkelt bara nyckeln och beställer en ny om den har kommit på villovägar. Det är tryggt och enkelt och minskar risken för att obehöriga får tillgång till fastigheten. Passagesystemen kan även byggas ut och kopplas till larm, porttelefoner eller kommunikationssystem för ökad trygghet och tillgänglighet.