Boendekommunikation är bra för alla

Med Aptus kommunikationstavlor och uppkopplade skärmar i fastigheten kan du enkelt kommunicera med de boende och uppdatera boendeinformation snabbt.

Alla allmänna utrymmen i en bostadsfastighet ska vara tillgängliga och trevliga. Boende ska känna sig trygga och besökare ska känna sig välkomna.  

Enkel kommunikation för fastighetsägare

Som fastighetsägare är det viktigt att information når ut till rätt person vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Aptus digitala informationstavla Agera 19 möjliggör kommunikation om eventuella byten av elmätare, vatten som ska stängas av eller andra åtgärder som påverkar de som bor i fastigheten.

Slipp att besöka trappuppgångar

Med hjälp av den digitala tekniken kan fastighetsförvaltare uppdatera boendeinformation som trapphusregister, lägenhetsregister och namnskyltar utan att besöka fastigheten.

Vardagspusslet förenklas för boende

Med Aptus Agera 19 kan du erbjuda allmän information till de boende och bestämma hur länge och var informationen ska visas. Vid inloggning med en beröringsfri nyckel erbjuds bland annat möjlighet att boka, felanmäla eller spärra och beställa en ny nyckel.