Aptus hjälper dig som är arkitekt eller elkonsult

Tillsammans skapar vi trygga och hållbara boendemiljöer

För oss är design användarvänlighet och utseende i en perfekt harmoni. Därför blir ingen gladare än oss när vi får möjlighet att delta tidigt i byggprocessen eller stoltare när vi ser våra produkter uppskruvade på fastigheter runt om i Norden.

Design och säkerhet hand i hand

Vi gillar design, och det är inte många som slår oss på fingrarna när det gäller erfarenhet av säkerhetssystem i flerbostadsfastigheter. En bra kombination i arbetet att skapa trygga och trevliga boendemiljöer. I vår bransch är det heller inte så många som satsar mycket tid och pengar på design, men för oss är det jätteviktigt.

Låt Aptus hjälpa dig med projektet

Vår strävan är att skapa långa relationer med arkitekter och elkonsulter. Som arkitekt vill du skapa trygga och hållbara boendemiljöer. Det vill vi bidra till. Vi vill vara med att genomföra drömmar och projekt. Inget är för litet. Inget är för stort. Som elkonsult vill du ha ett tryggt och beprövat säkerhetssystem som skapar nöjda slutkunder. Det kan vi leverera.