Aptusportal Styra och Aptus Home

Aptusportal Styra ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Vi har dessutom parat ihop Aptusportal Styra med vår app Aptus Home. Smart, eller hur?

Det är en portal där hyresgäster och bostadsrättsinnehavare - via sin dator eller telefon - bokar tvättid, hanterar sina nycklar och läser individuella meddelanden från fastighetsägaren. 

Lägenhetsinnehavaren kan även göra felanmälan och följa sin el- och vattenförbrukning. Ja, med andra ord, göra det mesta man behöver för att skapa en trevlig och trygg boendemiljö.

Moduluppbyggt

Bygg och anpassa Aptusportal Styra efter dina behov.  Börja med några moduler för att vid behov bygga ut med flera. Du betalar licens för de modulpaket som användas.

MODUL HEM Detta är startsidan för Aptusportal Styra. Här kan lägenhetsinnehavaren möta en välkomnande text och bild. På denna sida hittar du även individuella meddelanden och artiklar.   

MODUL BOKA I denna modul bokar hyresgästen exempelvis tvättstugan. Om bokning ska göras via Aptus appar via iPhone eller Android måste bokningsservice installeras.

MODUL LÅSA Här har lägenhetsinnehavaren möjlighet att låsa och låsa upp lägenhetsdörrens Yale Doorman-lås, samt ta del av låsets händelser. Dessutom är det via denna modul möjligt att låsa upp entrédörren.

MODUL FÖRBRUKNING Denna modul skapar incitament för att hålla ner el- och vattenförbrukning. Lägenhetsinnehavaren följer sin förbrukning via tabeller och kurvor. Modulen använder FDBWebService för att hämta information från Aptus förbrukningsdatabas.

MODUL INSTÄLLNINGAR Här ändrar lägenhetsinnehavaren telefonnumret som rings upp vid påringning från porttelefonen, man hanterar sitt lösenord för att logga in i Aptusportal Styra och eventuella appar.

MODUL LÅS & NYCKLAR Denna modul erbjuder användaren att ändra, spärra eller aktivera koder, samt spärra eller aktivera beröringsfria nycklar. I Aptusportal Styra kan man även hantera beröringsfria nycklar och koder avsedda för lägenhetslåset Yale Doorman, Du kan även skapa besökskoder som gäller i  entré och lägenhetslås.

MODUL FELANMÄLAN Stopp i avloppet. Fel på kylskåpet. I denna modul erbjuds lägenhetsinnehavaren att göra felanmälan på ett smidigt sätt.

Tillgänglighetsanpassning

Femton till tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionshinder. Det finns många anledningar till att personer inte kan nyttja skärmar och ta del av budskap. Man kan vara synskadad eller inte ha möjlighet att ta del av budskap av andra anledningar.

Användartester

I nya Aptusportal Styra har vi omsorgsfullt via användartester anpassat gränssnittet. Du kan få texten uppläst och nyttja tangentbordsnavigering. Oavsett om du sitter på bussen eller om solen lyser på skärmen, ska du ändå kunna hantera Aptusportal Styra. Givetvis är portalen utformad för att fungera på dator, smartphones och surfplatta.

Aptusportal Styra Demo

Här kan du testköra en demo av Aptusportal Styra.
användarnamn=demo
lösenord=aptus

Aptus Home

Nya appen Aptus Home med pushnotiser. Appen öppnar Aptusportal Styra, vilket gör att hyresgästen kan boka allmänna utrymmen, se vem som ringer på i porten, samt låsa upp port och lägenhetsdörr. Ha alltid tillgång till ditt Aptussystem via appen Aptus Home. Via denna app får du möjlighet att ta del av många smarta Aptusfunktioner.

  • Boka: Lägg in dina bokningar för t.ex. tvättstugan.
  • Låsa: Hantera ditt Yale Doorman-lås på lägenhetsdörren eller lås upp entrédörren.
  • Lås & Nycklar: Hantera dina nyckelbrickor och koder. Här kan du också lägga in en besökskod som kan ta din besökare genom entrédörr och även in genom Yale Doorman-låset på lägenhetsdörren.
  • Inställningar: Ändra lösenord, E-postadress, porttelefonnummer samt hantera notifieringsenheter.
  • Felanmälan: Gör din felanmälan direkt via app.

För att ha tillgång till de nya funktionerna krävs det att bostadsbolaget/företaget har installerat Aptus programvaror inklusive Aptusportal Styra i minst version 8.7.

Ladda ner på App Store och Google Play.

Hur aktiverar jag appen?

  1. Ladda ner appen till din smartphone, 
  2. Öppna appen.
  3. Följ instruktionerna.
  4. Du behöver en webbadress (URL) för inloggning (till exempel: https://demo.aptustotal.se/AptusPortalStyra)
  5. Du behöver användarnamn och lösenord.

Vänd dig till ditt bostadsbolag/företaget om du saknar uppgifterna ovan.