Servera Hosting

Servera Hosting ger fastighetsägare en möjlighet till trygg drift. Luta dig tillbaka och låt oss ta hand om drift och lagring av databaser

Via våra Hosting- och Supportavtal har du alltid ett Aptus-system med minimal risk för störningar, de senaste funktionerna och tydliga backup-rutiner.

Vi tar hand om er databasen på bästa sätt. Med andra ord så säkerställer vi att din databas alltid nås via internet och är funktionsduglig. Vi sköter  drift och underhåll av mjukvara och Aptus webbapplikationer. Ingår gör även övervakning, driftlarm och administrationsverktyg.


Ett förenklat avtal.

Ett avtal, en årskostnad. Avtal mellan Aptus och avtalstecknare innehåller:

 • Beskrivning av avtalet
 • Allmänna villkor
 • Kontaktuppgifter

Tjänsteinnehåll

Följande komponenter ingår i Servera Hosting:

 • Drift och underhåll av mjukvaran l Backuper av databaser
 • Övervakning
 • Åtkomstadministrering
 • Webbapplikation och Appar:
  Aptusportal Styra (licens krävs)
  Aptus Home Hantera Styra (licens ingår, 2 st)
  Agera Server
 • Upp till 10 Agera och 50 centraler, större anläggning offereras.


Vad ni själva ansvarar för

 • Innehållet i Multiaccess
 • Felsökning i det egna systemet
 • Internetanslutning till systemet