Certifieringskrav på Aptus återförsäljare

Här kan du som redan är, eller är intresserad av att bli, certifierad återförsäljare hos Aptus läsa vilka krav vi ställer.

1. Minst en Aptusansvarig person per företag

Företag med filialer eller liknande ska ha en Aptusansvarig person per filial. Aptusansvarig är kontaktperson hos företaget och ansvarar för nedan:

  • Att företaget/filialens och dess personer som installerar och driftsätter Aptussystemet har rätt kompetens och har genomgått minst nedanstående utbildningar samt deltar i årliga uppdateringsutbildningar.
  • Grundutbildning: Intyg från genomförd 2-dagars Multiaccess-kurs, alternativt att motsvarande kunskap förvärvats genom erfarenhet.
  • Felsökningsutbildning: Intyg från en genomförd halvdagskurs.

2. Att företaget/filialen arbetar för att hålla ner antalet supportärenden

Företaget ska kontinuerligt arbeta med förbättringar. Vid onormalt höga supportärenden och/eller antal fel kan Aptus begära att ni som kund går en utbildning enligt ovan.

3. Att företagets/filialens dokumentation över installation och programmering ska ske enligt Aptus kravspecifikation

Företaget/filial skall kunna påvisa att alla installationer dokumenteras och att dokumentationen är likvärdig med de mallar som Aptus tillhandahåller. Provningsprotokoll skall upprättas och Aptus namnstrukturmall används vid programmering.

4. Att företaget/filialen ska ha installerat och driftsatt minst 20 centraler/år de senaste två åren

5. Att företaget/filialen ska aktivt marknadsföra och sälja Aptus system

6. Att företaget/filialen ska obehindrat kunna offerera Aptus system utan stöd från Aptus

7. Att företaget/filialen skickar beställningar (benämning, art.nr och antal) skriftligen

Detta sker via mail till vår orderavdelning Aptus.Sales@assaabloy.com eller/och använder Aptus webborderformulär.