Biomedicinsk forskning säkrad med Aperio®-teknologi

Det nya biomedicinska centret på universitetet i Plzeň kräver en modern och flexibel trådlös lås- och säkerhetslösning. Aperio®-partnern Abbas installerade sitt system Dominus Millennium med integrerade Aperio®-dörrbladsläsare.

Ladda ned hela fallstudien här