Aperio®-kunder världen över

Aperio®-passerkontrollösningar används varje dag i länder över hela världen. De finns installerade i offentliga förvaltningsbyggnader och företag inom en mängd olika branscher. Med hjälp av några verkliga exempel vill vi visa varför kunderna väljer Aperio och hur vi ständigt fortsätter tillgodose kundernas passerkontrollbehov.