Aperio® är det självklara valet för Surrey-universitetet

Surrey-universitetet i Storbritannien behövde uppgradera sitt passersystem. I samarbete med Aperio® och partnern WOT Security installerades en serie online-Aperio®-enheter integrerade med ARX-systemet.

Ladda ned hela fallstudien här