Aperio® får högsta betyg i säkerhet vid Liverpool-universitetet

I Liverpool-universitetets nya studentboende behövde man installera ett system med hög säkerhet utan att ändra befintliga dörrar. Aperio®-partnerna HE Simm, Ocon Construction och ACS stod för installationen av 1 000 Aperio® Offline-dörrbladsläsare.

Ladda ned hela fallstudien här