Aperio® från ASSA ABLOY skyddar HafenCity-universitetet i Hamburg

På HafenCity-universitetet i Hamburg var installationen av ett modernt och flexibelt passersystem för personal och studenter en av byggnadsprioriteringarna. SIEMENS passersystem var den lösning som valdes med Aperio® offline-cylindrar.

Ladda ned hela fallstudien här