WEETECH litar på Aperio® från ASSA ABLOY

I sin huvudbyggnad i Tyskland ville WEETECH modernisera det elektroniska passersystemet, avskaffa nyckelsystemet, förbättra översikten och spara in kostnaderna. I samarbete med SIEMENS installerades Aperio®-cylindrar för att tillgodose dessa behov.

Ladda ned hela fallstudien här