Aperio® säkrar i2 Office-kontor över hela Storbritannien

i2 Office, som hyr ut fullt utrustade kontorslokaler, behövde ett kostnadseffektivt passersystem i stället för det kostsamma och tidskrävande trådbundna systemet. OCS Security Solutions och Aperio® levererade trådlösa enheter som kopplades till deras system.

Ladda ned hela fallstudien här