Framtidens science park, med Aperio®-teknologi från ASSA ABLOY

Teknikparken Písek ville ha en säkerhetslösning som var flexibel och kunde anpassas till regelbundna personaländringar på anläggningen. I samarbete med ABBAS levererade Aperio® online-dörrbladsläsare som integrerades med deras passersystem Dominus Millennium.

Ladda ned hela fallstudien här