Här passar Aperio

/global/scaled/5428x2362x44x665x1000x435/Other-ASSA-SE-for-foretaget-Bilder-aperio-passar-2.jpg

Med Aperio™ kan du lägga till fler dörrar i ditt passersystem kostnadseffektivt och utan ingrepp, vilket betyder att produkterna enkelt kan flyttas ifall behovet uppstår.

Komplettera ditt passersystem med trådlösa Aperio-läsare när du vill ta kontroll över dörrar utan kabeldragning eller andra ingrepp på dina dörrar.

Typiska miljöer är:

  • Kontorsrum/förråd
  • Konferensrum
  • Serverrum
  • Lager
  • Omklädningsrum

Eftersom Aperioläsarna integreras i det befintliga online-passersystemet loggas alla händelser och uppdateringar i realtid. Dessutom behöver användarna endast ett kort/tag för hela anläggningen.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.