Fördelar med Aperio

/global/scaled/2544x1107x0x203x1000x435/Other-ASSA-SE-for-foretaget-Bilder-aperio-fordelar-2.jpg

Med Aperio™ kan mekaniska lås trådlöst kopplas till ett nytt eller befintligt passersystem utan att befintliga dörrar behöver modifieras.

Aperio är en teknologi som möjliggör en enkel och säker koppling mellan mekaniska lås och passersystem – online och trådlöst. Läsarna administreras i samma mjukvara som de trådbundna läsarna i det befintliga eller nya passersystemet. Samtliga händelser loggas för ökad trygghet och eventuella ändringar görs online.

Monteringen är enkel och inget ingrepp sker på dörren eftersom anslutningen är trådlös och befintligt låshus kan användas. Läsarteknologin är Mifare i både dörrbladsläsarna och de elektroniska cylindrarna. Strömförsörjning sker med inbyggda batterier.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.