Samverkande system

ASSA ABLOY – din leverantör för säkerhetslösningar

När du väljer ASSA ABLOY som leverantör för dina säkerhetslösningar kan du känna dig trygg med att alla delsystem samverkar på bästa sätt. Trenden är att ”IT styr låsningen”, vilket medför krav på samverkande säkerhetslösningar. Varje delsystem fungerar effektivt var för sig, men därutöver samverkar dom för att tillsammans ge dig en helhetslösning för säkerheten i dina fastigheter. 

När ASSA ABLOY utvecklar ett delsystem, säkerställer vi att det kommer att samverka effektivt med dina andra system från oss– det ger dig betydande synergieffekter. 

De samverkande systemen från ASSA ABLOY ger en enkel och säker vardag genom: 

 • Kontroll av samtliga låspunkter i din verksamhet
 • Förenklad daglig administration
 • Enkelhet att dela ut kort och nycklar
 • Enkelhet att kunna spärra kort och nycklar elektroniskt
 • Mindre dubbelarbete med gemensam databas för persondata 

Samverkande system består av:

ASSA ABLOY Opening solutions är en del av den världsomspännande innovativa ASSA ABLOY-koncernen, vilket gör att vi ligger i framkant när det gäller teknologi och utveckling. Vi garanterar att du som kund får en stabil partner vilket ger dig goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete. 

All utveckling sker i nära samarbete med våra kunder. Många nya funktioner och produkter är ett resultat av en nära dialog med våra kunder och återförsäljare.

Ett samarbete med ASSA ABLOY innebär:

 • Framtidssäker och stabil leverantör
 • Kontinuerlig vidareutveckling av produkter och lösningar
 • Moderna plattformar med öppna gränssnitt för integration med andra dellösningar
 • Integrerad programvara – all daglig administration sker i ett system
 • Ett modulärt uppbyggt säkerhetssystem
 • Kostnadseffektiv totallösning med lång livslängd

Välj system efter dina behov

I ASSA ABLOYs samverkande system fungerar alla delsystem tillsammans: från passersystem med larm, motor- och elektromekaniska lås till så kallade ”smarta nycklar” med elektronisk säkerhet och nyckelskåp. Du kan antingen börja med att investera i alla delsystem vid ett och samma tillfälle vilket är lämpligt vid nybyggnation alternativt bygga ut ditt system efter hand. De ”smarta nycklarna” går även att använda i rent mekaniska cylindrar, vilket gör att låscylindrar med elektronisk säkerhet kan introduceras i den takt du själv önskar. 

ASSA samverkande system

Eftersom delsystemen samverkar behöver du bara uppdatera personuppgifter och behörigheter en gång i ARX, vilket ger stora besparingar inom er administration och minskar risken för fel. Erfarenhet visar att de säkerhetslösningar som är enkla att administrera och att använda i praktiken också ger er den säkerhet och bekvämlighet ni eftersträvar.

Rätt lösning förenklar vardagen

Personer ska kunna få tillträde till rätt dörr vid rätt tillfälle utan att onödig tid läggs på administration av tillträde eller nyckelhantering. Systemet ska vara säkert och med möjligheten att följa upp eventuella incidenter. Med våra samverkande system får du en enklare vardag vilket sparar tid både för dig och för dina underleverantörer vid utförande av drift och underhåll – oavsett typ av verksamhet eller fastighet. Tack vare detta ges möjlighet till central administration vilket ger er lägre resekostnader och är bra för miljön.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!